Tenis

Nastavení:

Délka pálky (min 5, max 80) ?
Velikost míčku (min 1, max 10) ?
Rychlost míčku (min 20, max 300) ?
Zvyšovat rychlost po x odpalech (min 1, max 50) ?
Zvyšovat rychlost o (min 1, max 50) ?
Barva míčku
Barva pálky

Hra:

Ovládání: hráč 1 - šipky nahoru a dolů, hráč 2 - písmena "W" (nahoru) a "S" (dolů)

Odpal: podle místa dopadu míčku na pálku se počítá sklon jeho odrazu, čili při dopadu na střed se odráží rovně, čím více je dopad od středu pálky, tím větší sklon má míček po odrazu.